కేటీఆర్: ‘గ్లోబరీనాకు నా మద్దతు ఉందనేది అసత్య ప్రచారం.. సంస్థ ప్రతినిధులెవ్వరో కూడా నాకు తెలియదు’ – ప్రెస్ రివ్యూ‘విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు తీవ్ర ఆవేదన కలిగించాయి. వారి తల్లిదండ్రుల బాధను ఒక తండ్రిగా అర్థం చేసుకోగలను.’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *