కొడుకు చనిపోయాడన్న బాధతో రైళ్లపై పగబట్టిన వ్యక్తితాజాగా అక్కడ పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులకు ఓ దృశ్యం కంటపడింది. ఓ వ్యక్తి ట్రైన్ వస్తున్న సమయంలో ట్రాక్ దగ్గరగా నిలబడి రాళ్లు విసురుతుండటం పోలీసులు గమనించి వెంటనే అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాజాగా అక్కడ పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులకు ఓ దృశ్యం కంటపడింది. ఓ వ్యక్తి ట్రైన్ వస్తున్న సమయంలో ట్రాక్ దగ్గరగా నిలబడి రాళ్లు విసురుతుండటం పోలీసులు గమనించి వెంటనే అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *