కొలంబో పేలుళ్లలో బలైన బిలియనీర్ బిడ్డలుశ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో వరస బాంబు పేలుళ్లు వందలాది కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపాయి. ఈ పేలుళ్లలో డెన్మార్క్‌కు చెందిన ఓ బిలియనీర్ తన ముగ్గురు పిల్లలను కోల్పోయారు.శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో వరస బాంబు పేలుళ్లు వందలాది కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపాయి. ఈ పేలుళ్లలో డెన్మార్క్‌కు చెందిన ఓ బిలియనీర్ తన ముగ్గురు పిల్లలను కోల్పోయారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *