కోర్టు అనుమతిచ్చింది.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాదు: దిల్ రాజుతెలంగాణలో ‘మహర్షి’ అదనపు షోలు, టిక్కెట్ ధరల పెంపుపై వివాదంపై ఆ చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన దిల్ రాజు స్పందించారు. బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడారు.తెలంగాణలో ‘మహర్షి’ అదనపు షోలు, టిక్కెట్ ధరల పెంపుపై వివాదంపై ఆ చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన దిల్ రాజు స్పందించారు. బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *