‘క్యాన్సర్ చికిత్స వల్ల కలిగే సంతానోత్పత్తి సమస్యను అధిగమించాం..’ – అధ్యయనంయుక్తవయసుకురాని అమ్మాయిలు, మహిళల్లో.. అండం లేదా ఓవరీస్‌ను జాగ్రత్తగా భద్రపరచి, వాటిద్వారా.. కేన్సర్ చికిత్స అనంతరం పిల్లలను కనవచ్చు. మగవారిలోకూడా వీర్యాన్ని అలాగే భద్రపరచవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *