క్రిస్ గేల్: బ్యాట్ పట్టిన పెను తుపాను అతడు… పంజాబ్ జట్టు చరిత్రను తిరగరాస్తాడా?బట్లర్‌ను అశ్విన్ ఔట్ చేసిన తీరు క్రీడాస్ఫూర్తి కోణంలో చర్చనీయమైంది. ఇది ఐపీఎల్ మ్యాచ్ అయినందున అదంత పెద్ద వివాదం కాకపోవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *