క్షమాపణ చెప్పేందుకు సిద్ధమైన రాహుల్ గాంధీకాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ.. విచారం నుంచి క్షమాపణల వరకు దిగొచ్చారు. చౌకీ దార్ చోర్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో క్షమాపణలు చెప్పడానికి సిద్ధమయ్యారు.కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ.. విచారం నుంచి క్షమాపణల వరకు దిగొచ్చారు. చౌకీ దార్ చోర్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో క్షమాపణలు చెప్పడానికి సిద్ధమయ్యారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *