ఖమ్మం బీజేపీ అభ్యర్థికి లక్ష్మణ్ ఏమని సలహా ఇచ్చారంటే?ఖమ్మం నుంచి బీజేపీ లోక్ సభ ఎన్నికల బరిలో దిగుతోంది. ఖమ్మం నుంచి కాషాయ పార్టీ పోటీ చేయడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే. ఆ పార్టీ అభ్యర్థి వాసుదేవ రావు లక్ష్మణ్ ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు.ఖమ్మం నుంచి బీజేపీ లోక్ సభ ఎన్నికల బరిలో దిగుతోంది. ఖమ్మం నుంచి కాషాయ పార్టీ పోటీ చేయడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే. ఆ పార్టీ అభ్యర్థి వాసుదేవ రావు లక్ష్మణ్ ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *