గంగా ప్రక్షాళన ప్రాజెక్టు తర్వాత నది మరింత కలుషితమైపోయిందంటున్న కాంగ్రెస్, ఇది నిజమేనా – BBC Fact Check”రూ.25 వేల కోట్లతో మోదీ ప్రభుత్వం గంగా ప్రక్షాళన ప్రాజెక్టు చేపట్టినా ఆ నది మరింత కలుషితమైపోయింది” అన్న వ్యాఖ్యతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గుజరాత్ విభాగం ఈ ఫొటోలను ట్వీట్ చేసింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *