గయానా ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న దేశం కానుందా….దక్షిణ అమెరికాలోని రెండో పేద దేశమైన గయానా సముద్ర జలాల్లో బయటపడిన అత్యంత విలువైన సహజ సంపద ఆ దేశ రూపు రేఖలనే మార్చేస్తుందనే అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *