గర్భంతో నిశ్చితార్థం.. బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో అమీ జాక్సన్ ఎంగేజ్‌మెంట్బ్రిటన్‌కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జార్జ్‌ పనాయొటోతో కొంతకాలంగా లివింగ్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్న అమీ జాక్సన్ ఈ ఏడాది మార్చి 31న తాను గర్భవతినని ప్రకటించారు. పెళ్లికాకుండానే అమీ గర్భం దాల్చారు. బ్రిటన్‌కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జార్జ్‌ పనాయొటోతో కొంతకాలంగా లివింగ్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్న అమీ జాక్సన్ ఈ ఏడాది మార్చి 31న తాను గర్భవతినని ప్రకటించారు. పెళ్లికాకుండానే అమీ గర్భం దాల్చారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *