గాంధీ భవనో.. తెలంగాణ భవనో.. ఇదేం ట్విస్ట్ జగ్గారెడ్డికీలక నేత, ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కూడా కారెక్కబోతున్నారనే ప్రచారం జోరుగానే సాగుతోంది. జగ్గారెడ్డి ఈ వార్తల్ని ఎప్పటికప్పుడే ఖండిస్తున్నా.. తాజాగా మళ్లీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కీలక నేత, ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కూడా కారెక్కబోతున్నారనే ప్రచారం జోరుగానే సాగుతోంది. జగ్గారెడ్డి ఈ వార్తల్ని ఎప్పటికప్పుడే ఖండిస్తున్నా.. తాజాగా మళ్లీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *