గాజా సంక్షోభం: కాల్పుల విరమణ వార్తలతో ఆగిన దాడులుగత రెండు రోజుల ఘర్షణల్లో నలుగురు ఇజ్రాయెల్ వాసులు, 23 మంది పాలస్తీనియన్లు చనిపోయారు. ఇటీవలి కాలంలో ఇక్కడ ఇంత తీవ్రమైన దాడులు ఎన్నడూ జరగలేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *