గాడ్సే.. హంతకుడా లేక తీవ్రవాదా? కమల్ హాసన్ వ్యాఖ్యలపై చర్చకమల్ హాసన్ తమిళనాట ప్రచారం చేస్తూ నాథూరాం గాడ్సేను తొలి హిందూ తీవ్రవాదిగా వర్ణించడంపై తీవ్రంగా చర్చ జరుగుతోంది. కొందరు ఆయన్ను సమర్థిస్తుంటే, కొందరు ఆ వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *