గోదావరి జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎమ్మెల్సీ‌గా ఐవీ భారీ విజయంమార్చి 22న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అధికార టీఆర్ఎస్, టీడీపీ పార్టీలకు ఒక విధంగా ఈ ఫలితాలు చెంపపెట్టులాంటివే. మార్చి 22న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అధికార టీఆర్ఎస్, టీడీపీ పార్టీలకు ఒక విధంగా ఈ ఫలితాలు చెంపపెట్టులాంటివే.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *