గోమాంసం వల్లే మనోహర్ పారికర్ చనిపోయారా.. సాధ్వీ ప్రజ్ఞా ఏమన్నారు!గోవు మూత్రాన్ని నిత్యం తీసుకుంటే కేన్సర్ లాంటి రోగాలు నయమవుతాయని.. గోమాతను అవమానించడంతో గోవా మాజీ సీఎం మనోహర్ పారికర్ చనిపోయారని సాధ్వీ ప్రజ్ఞా వ్యాఖ్యానించినట్లు వదంతులు వ్యాపించాయి.గోవు మూత్రాన్ని నిత్యం తీసుకుంటే కేన్సర్ లాంటి రోగాలు నయమవుతాయని.. గోమాతను అవమానించడంతో గోవా మాజీ సీఎం మనోహర్ పారికర్ చనిపోయారని సాధ్వీ ప్రజ్ఞా వ్యాఖ్యానించినట్లు వదంతులు వ్యాపించాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *