గోవాలో రామ్ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్.. ఛార్మి స్వీట్ హగ్‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ టాకీ పార్ట్ ఇప్పటికే పూర్తియనట్టు దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ గతంలో వెల్లడించారు. ఇంకా నాలుగు పాటల చిత్రీకరణ మాత్రం మిగిలి ఉందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం గోవాలో రామ్, నభా నటేష్‌పై ఒక పాటను చిత్రీకరిస్తున్నారు.‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ టాకీ పార్ట్ ఇప్పటికే పూర్తియనట్టు దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ గతంలో వెల్లడించారు. ఇంకా నాలుగు పాటల చిత్రీకరణ మాత్రం మిగిలి ఉందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం గోవాలో రామ్, నభా నటేష్‌పై ఒక పాటను చిత్రీకరిస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *