గోవా బీచ్‌లో సెల్ఫీ.. ఎత్తుకెళ్లిన అలలు, ఏపీ వైద్యురాలి మృతిబీచ్‌లో సెల్ఫీ తీసుకుంటుండగా మృత్యు కెరటాలు పంజా విసిరాయి. ఏపీకి చెందిన వైద్యురాలు అలలతో కొట్టుకుపోయి దుర్మరణం పాలైన ఘటన గోవా బీచ్‌లో చోటుచేసుకుంది.బీచ్‌లో సెల్ఫీ తీసుకుంటుండగా మృత్యు కెరటాలు పంజా విసిరాయి. ఏపీకి చెందిన వైద్యురాలు అలలతో కొట్టుకుపోయి దుర్మరణం పాలైన ఘటన గోవా బీచ్‌లో చోటుచేసుకుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *