గౌతం గంభీర్ ఆప్ ఎంపీ అభ్యర్థిపై అసభ్య కరపత్రాలు పంచాడా.. ఈ వివాదం ఏంటి, అసలేం జరిగింది‘గంభీర్ ఈ స్థాయికి దిగజారతాడని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. ఇలాంటి వారు ఎంపీగా ఎన్నికైతే మహిళలు సురక్షితంగా ఎలా ఉండగలరు?’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *