‘గ్లాస్‌మేట్స్’ సాంగ్.. చితక్కొట్టిన దేవీశ్రీ, పెంచల్ దాస్‘గ్లాస్‌మేట్స్ మనం గ్లాస్‌మేట్స్’ అంటూ సాగే ఈ పాటను ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు విడుదల చేశారు. రాహుల్ సిప్లిగంజ్, పెంచల్ దాస్, దేవీశ్రీ ఆలపించిన ఈ పాట చాలా బాగుంది.‘గ్లాస్‌మేట్స్ మనం గ్లాస్‌మేట్స్’ అంటూ సాగే ఈ పాటను ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు విడుదల చేశారు. రాహుల్ సిప్లిగంజ్, పెంచల్ దాస్, దేవీశ్రీ ఆలపించిన ఈ పాట చాలా బాగుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *