ఘగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఆగ్నిప్రమాదం.. తప్పిన ప్రమాదం


విశాఖ: గోవాడ ఘగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఆగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. బెగాస్ యూనిట్లో మంటలు అంటుకున్నాయి. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. దీంతో ఫ్యాక్టరీ ప్రతినిధులు ఊపిరి పిల్చుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *