ఘనంగా ముగిసిన విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి ఆరాధనోత్సవములుశ్రీకాళహస్తి: విఖ్యాత గీతోపన్యాసకులు, పూజ్యశ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి ఆరాధనోత్సవములు ఏప్రిల్ 18 నుంచి 22 వరకు ఘనంగా జరిగాయి. 18న స్వామివారి 21వ పుణ్యారాధనతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 22న స్వామివారి జన్మదినోత్సవము, 19, 20, 21 తేదీలలో శ్రీశుకబ్రహ్మాశ్రమ 69వ వార్షికోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమాలు ప్రస్తుత ఆశ్రమ పీఠాధిపతి విద్యాస్వరూపానందగిరి స్వామి సన్నిధిలో.. ఉత్తర పీఠాధిపతి సంపూర్ణానందగిరి స్వామి అధ్యక్షతన జరిగాయి. ఆరాధనోత్సవాలలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రముఖ పీఠాధిపతులు, భాగవతోపాన్యాసకులు పాల్గొని ప్రసంగించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *