ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురి మృతితమిళనాడు విహార యాత్రకు వచ్చిన కుటుంబం.. తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు.. మరో ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు. తమిళనాడు విహార యాత్రకు వచ్చిన కుటుంబం.. తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు.. మరో ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *