చంద్రశేఖర్ ఆజాద్: మీసం మెలేసి మోదీని సవాల్ చేస్తున్న ఈ దళిత నేత ఎవరు?ఇది బైబిల్‌లో వర్ణించిన డేవిడ్ వర్సెస్ గోలియాత్ పోరాటాన్ని తలపిస్తోంది. మోదీకి ఆజాద్ నిజమైన పోటీనిచ్చే పరిస్థితి లేదు. గెలవటం ఆజాద్ లక్ష్యం కాదన్నది స్పష్టం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *