చలానా రాసిన కిరణ్ బేడీని ఇందిరా గాంధీ గౌరవించారా .. నిజమేంటి!ఇటీవల ఒడిశాలోని సంబల్‌పూర్‌లో ప్రచారానికి వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ హెలికాప్టర్‌ను తనిఖీ చేసిన అధికారిపై వేటు పడింది. అనంతరం కర్ణాటకకు బదిలీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇందిరా గాంధీని చూసి నేర్చుకోవాలంటూ కామెంట్లు వస్తున్నాయి.ఇటీవల ఒడిశాలోని సంబల్‌పూర్‌లో ప్రచారానికి వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ హెలికాప్టర్‌ను తనిఖీ చేసిన అధికారిపై వేటు పడింది. అనంతరం కర్ణాటకకు బదిలీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇందిరా గాంధీని చూసి నేర్చుకోవాలంటూ కామెంట్లు వస్తున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *