చావుకు దగ్గరయ్యా.. హీరో ఉదయ్ చోప్రా షాకింగ్ ట్వీట్బాలీవుడ్ నటుడు ఉదయ్ చోప్రా చేసిన ట్వీట్ అభిమానులను కలవరపాటుకు గురిచేస్తున్నాయి. ఎప్పుడూ చలాకీగా, సరదాగా ఉంటూ అందరినీ నవ్వించే నటుడు సంచలన ట్వీట్ చేశారు. బాలీవుడ్ నటుడు ఉదయ్ చోప్రా చేసిన ట్వీట్ అభిమానులను కలవరపాటుకు గురిచేస్తున్నాయి. ఎప్పుడూ చలాకీగా, సరదాగా ఉంటూ అందరినీ నవ్వించే నటుడు సంచలన ట్వీట్ చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *