చిన్నారికి వాతలు.. అంగన్వాడీ టీచర్ కిరాతకంఅమ్మలా లాలించాల్సిన ఓ అంగన్వాడీ టీచర్.. చిన్నారి పట్ల అతి కిరాతకంగా ప్రవర్తించింది. చిన్నారికి గంటెతో వాతలు పెట్టింది. ఆ గాయం చేసిన బాధకు పసిప్రాణం విలవిల్లాడింది.అమ్మలా లాలించాల్సిన ఓ అంగన్వాడీ టీచర్.. చిన్నారి పట్ల అతి కిరాతకంగా ప్రవర్తించింది. చిన్నారికి గంటెతో వాతలు పెట్టింది. ఆ గాయం చేసిన బాధకు పసిప్రాణం విలవిల్లాడింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *