చిరంజీవిగారూ భయపడుతున్నారా?.. డైరెక్టర్ సంచలన వ్యాఖ్యలుది లెజెండ్ చిరంజీవి గారు ఈరోజున గొప్ప గొప్ప సినిమాలు చేస్తున్నారు. కానీ, కృష్ణవంశీ గారు ఆయన లైఫ్‌లోనే లెజండరీ ప్రాజెక్ట్‌గా ఫీలవుతోన్న ‘వందేమాతరం’ సినిమాని చిరంజీవిగారు మాకు ఇవ్వాలి: వాస్తవ్ది లెజెండ్ చిరంజీవి గారు ఈరోజున గొప్ప గొప్ప సినిమాలు చేస్తున్నారు. కానీ, కృష్ణవంశీ గారు ఆయన లైఫ్‌లోనే లెజండరీ ప్రాజెక్ట్‌గా ఫీలవుతోన్న ‘వందేమాతరం’ సినిమాని చిరంజీవిగారు మాకు ఇవ్వాలి: వాస్తవ్

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *