చిరంజీవి రూ. 25 లక్షల భారీ విరాళంస్వర్గీయ దర్శకరత్న దాసరి నారాయణ రావు పుట్టిన రోజును ప్రతి ఏటా డైరెక్టర్స్ డేగా నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మే4 ఆయన దాసరి పుట్టినరోజుని పురస్కరించుకుని శనివారం నాడు హైదరాబాద్‌లో భారీ ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. స్వర్గీయ దర్శకరత్న దాసరి నారాయణ రావు పుట్టిన రోజును ప్రతి ఏటా డైరెక్టర్స్ డేగా నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మే4 ఆయన దాసరి పుట్టినరోజుని పురస్కరించుకుని శనివారం నాడు హైదరాబాద్‌లో భారీ ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *