చిరువ్యాపారిని కాపాడిన అవినాష్.. జగన్‌కు టీడీపీ చురకలుగుడివాడలో రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ఓ చిరు వ్యాపారిని దేవినేని అవినాష్ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. అతడికి ఆర్థిక సాయం చేసి ఆదుకున్నారు.గుడివాడలో రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ఓ చిరు వ్యాపారిని దేవినేని అవినాష్ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. అతడికి ఆర్థిక సాయం చేసి ఆదుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *