చివరి ఫొటో: కుటుంబంతో యువతి సెల్ఫీ.. అంతలోనే పేలుడుశ్రీలంకలో ఉగ్రవాదుల బాంబు పేలుళ్లు తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. పలు కుటుంబాలకు చెందిన విషాద గాథలు కంటతడి పెట్టిస్తున్నాయి. తన కుటుంబంతో కలిసి ఓ యువతి తీసుకున్న చివరి సెల్ఫీ వైరల్ అవుతోంది.శ్రీలంకలో ఉగ్రవాదుల బాంబు పేలుళ్లు తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. పలు కుటుంబాలకు చెందిన విషాద గాథలు కంటతడి పెట్టిస్తున్నాయి. తన కుటుంబంతో కలిసి ఓ యువతి తీసుకున్న చివరి సెల్ఫీ వైరల్ అవుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *