చెట్టును ఢీకొట్టిన పికప్ వ్యాన్.. 10 మంది దుర్మరణం, 13 మందికి గాయాలుపంజాబ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పికప్ వ్యాన్ చెట్టును ఢీకొట్టడంతో ఒకే గ్రామానికి చెందిన పది మంది దుర్మరణం చెందారు. 13 మంది గాయపడ్డారు.పంజాబ్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పికప్ వ్యాన్ చెట్టును ఢీకొట్టడంతో ఒకే గ్రామానికి చెందిన పది మంది దుర్మరణం చెందారు. 13 మంది గాయపడ్డారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *