జగన్‌కు ఒక్కసారి అవకాశమివ్వండి: విజయమ్మ – ప్రెస్ రివ్యూతెలుగుదేశం పార్టీ అరాచకాలకు దీటైన జవాబు చెప్పాలన్నా, ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలన్నా జగన్‌ను ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని విజయమ్మ చెప్పారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *