జనసేనకే నా సపోర్ట్.. తారక్ వస్తే నా ప్రాణం అడ్డుపెడతా: మంచు మనోజ్ట్విట్టర్‌లో ఓ ఆసక్తికర చర్చ ట్విట్టర్‌ వేదికగా జరిగింది. ఈ ఎన్నికల్లో తాను కచ్చితంగా జనసేనకే మద్దుతు తెలియజేస్తానని ఓ నెటిజన్ అడిగిన ప్రశ్నకు మనోజ్ స్పష్టం చేశారు.ట్విట్టర్‌లో ఓ ఆసక్తికర చర్చ ట్విట్టర్‌ వేదికగా జరిగింది. ఈ ఎన్నికల్లో తాను కచ్చితంగా జనసేనకే మద్దుతు తెలియజేస్తానని ఓ నెటిజన్ అడిగిన ప్రశ్నకు మనోజ్ స్పష్టం చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *