జియో దూకుడు.. ఎయిర్‌టెల్‌కు పంచ్!భారతీ ఎయిర్‌టెల్.. ఇండియన్ టెలికం రంగాన్ని దాదాపు దశాబ్ద కాలంపాటు శాసించింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ అనూహ్యంగా 3వ స్థానంతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది. వొడాఫోన్, ఐడియా విలీనంతో ఎయిర్‌టెల్ రెండో స్థానానికి వచ్చింది. భారతీ ఎయిర్‌టెల్.. ఇండియన్ టెలికం రంగాన్ని దాదాపు దశాబ్ద కాలంపాటు శాసించింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ అనూహ్యంగా 3వ స్థానంతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది. వొడాఫోన్, ఐడియా విలీనంతో ఎయిర్‌టెల్ రెండో స్థానానికి వచ్చింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *