జెట్ ఎయిర్‌వేస్: ఆఖరి విమానం.. భావోద్వేగ ప్రయాణంవిమానం ల్యాండింగ్‌కు ముందు పైలెట్ ప్రయాణికులతో మాట్లాడుతూ.. ‘ఇప్పటికి ఇదే మా ఆఖరి విమాన ప్రయాణం కావొచ్చు. కానీ మళ్లీ మా జెట్ తప్పకుండా ఎగురుతుంది’ అని అన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *