జెట్ ఎయిర్‌వేస్: ఎందుకీ సంక్షోభం… ఏదీ పరిష్కారం?ఎయిరిండియానే అధిగమించి అగ్రశ్రేణి భారతీయ విమానయాన సంస్థగా ఎదిగిన జెట్ ఎయిర్‌వేస్ ఎందుకు సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది? 23,000 మంది ఉద్యోగులున్న ఈ సంస్థను ఆదుకోవడం ఎవరికైనా సాధ్యమా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *