‘జెర్సీ’ మూవీ రివ్యూక్రికెట్, భావోద్వేగాల కలబోతగా రూపొందించిన ఈ చిత్రం నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. 26 ఏళ్లకే ఆటకు గుడ్ బై చెప్పి మళ్లీ 36 ఏళ్ల వయసులో బ్యాట్ చేతపట్టిన అర్జున్ అనే క్రికెటర్ ఎమోషనల్ జర్నీ ఇది.క్రికెట్, భావోద్వేగాల కలబోతగా రూపొందించిన ఈ చిత్రం నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. 26 ఏళ్లకే ఆటకు గుడ్ బై చెప్పి మళ్లీ 36 ఏళ్ల వయసులో బ్యాట్ చేతపట్టిన అర్జున్ అనే క్రికెటర్ ఎమోషనల్ జర్నీ ఇది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *