జ్యోతిషురాలిని రేప్‌చేసి, వీడియో తీసిన నటుడు.. అరెస్ట్!పెళ్లిపేరుతో వంచించడమే కాదు ఆమెతో ఏకాంతంగా గడిపిన దృశ్యాలను వీడియో తీసి బెదిరింపులకు పాల్పడిన బుల్లితెర నటుడు, మోడల్ కరణ్ ఒబెరాయ్ ఇప్పుడు జైల్లో కటకటాలు లెక్కిస్తున్నాడు. పెళ్లిపేరుతో వంచించడమే కాదు ఆమెతో ఏకాంతంగా గడిపిన దృశ్యాలను వీడియో తీసి బెదిరింపులకు పాల్పడిన బుల్లితెర నటుడు, మోడల్ కరణ్ ఒబెరాయ్ ఇప్పుడు జైల్లో కటకటాలు లెక్కిస్తున్నాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *