టాయిలెట్లో మహిళ మృతదేహం.. ఎవరైనా చంపేశారా?కనిపించకుండాపోయిన ఓ మహిళ పబ్లిక్ టాయిలెట్‌లో శవమై తేలింది. ఆమెను ఎవరైనా హత్య చేశారా? లేదా తనకు తానే బలవన్మరణానికి పాల్పడిందా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.కనిపించకుండాపోయిన ఓ మహిళ పబ్లిక్ టాయిలెట్‌లో శవమై తేలింది. ఆమెను ఎవరైనా హత్య చేశారా? లేదా తనకు తానే బలవన్మరణానికి పాల్పడిందా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *