టీఆర్ఎస్‌కు ఓటేయను.. నెటిజన్ చెప్పిన కారణానికి పగలబడి నవ్విన కేటీఆర్!టీఆర్‌ఎస్ పార్టీకి ఓటేయనంటూ ఓ నెటిజన్ కేటీఆర్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు. దానికి ఆసక్తికర కారణం కూడా చెప్పారు. అది చూసి పగలబడి నవ్వుకున్న కేటీఆర్ రీట్వీట్ చేశారు..టీఆర్‌ఎస్ పార్టీకి ఓటేయనంటూ ఓ నెటిజన్ కేటీఆర్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు. దానికి ఆసక్తికర కారణం కూడా చెప్పారు. అది చూసి పగలబడి నవ్వుకున్న కేటీఆర్ రీట్వీట్ చేశారు..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *