టీఆర్‌ఎస్ అంటే తిరుగులేని రాజకీయ శక్తి: కేటీఆర్టీఆర్‌ఎస్ పార్టీ 18వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు తెలంగాణ భవన్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు. పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించిన టీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్.. కీలక ప్రసంగం చేశారు.టీఆర్‌ఎస్ పార్టీ 18వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు తెలంగాణ భవన్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు. పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించిన టీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్.. కీలక ప్రసంగం చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *