టీవీ9లో ప్రక్షాళన.. ఛానల్ నుంచి రవి ప్రకాష్‌కు ఉద్వాసనటీవీ9 సీఈవో, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ పదవుల నుంచి రవి ప్రకాష్‌ను తొలగింపు. సీఎఫ్‌వో పదవి నుంచి మూర్తికి ఉద్వాసన. టీవీ9 కొత్త సీఈవోగా మహేంద్ర మిశ్రా.. సీఓఓగా గొట్టిపాటి సింగారావు.టీవీ9 సీఈవో, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ పదవుల నుంచి రవి ప్రకాష్‌ను తొలగింపు. సీఎఫ్‌వో పదవి నుంచి మూర్తికి ఉద్వాసన. టీవీ9 కొత్త సీఈవోగా మహేంద్ర మిశ్రా.. సీఓఓగా గొట్టిపాటి సింగారావు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *