టీవీ9 ఆదాయం ఎంతో తెలిస్తే దిమ్మతిరుగుద్ది!సమర్థవంతమైన మేనేజ్‌మెంట్, ప్రమోటర్ల ఆర్థిక బలం సహా టీవీ9 తెలుగు, టీవీ9 కన్నడ, టీవీ9 గుజరాతీ ఛానళ్ల అగ్రస్థానం వంటి అంశాల నేపథ్యంలో కేర్ రేటింగ్స్ ఈ సంస్థకు బీబీబీ స్టేబుల్ రేటింగ్ ఇచ్చింది. సమర్థవంతమైన మేనేజ్‌మెంట్, ప్రమోటర్ల ఆర్థిక బలం సహా టీవీ9 తెలుగు, టీవీ9 కన్నడ, టీవీ9 గుజరాతీ ఛానళ్ల అగ్రస్థానం వంటి అంశాల నేపథ్యంలో కేర్ రేటింగ్స్ ఈ సంస్థకు బీబీబీ స్టేబుల్ రేటింగ్ ఇచ్చింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *