ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు.. దేశంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత జిల్లాగా నిజామాబాద్!తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పెరిగిపోవడంతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఉష్ణోగ్రతలతో పెరగడంతో వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి.తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పెరిగిపోవడంతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఉష్ణోగ్రతలతో పెరగడంతో వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *