డాకర్ ర్యాలీ: 5,600 కి.మీ. అత్యంత క్లిష్టమైన బైక్ రేస్‌ను పూర్తిచేసిన ఏకైక మహిళ‘ఎడారిలో ఒక ట్రక్కు నాపైకి దూసుకొచ్చింది. దానికింద నలిగిపోతానేమో అన్నంత భయమేసింది. డ్రైవర్ బ్రేక్ వేశాడు.. నా ముఖానికి మీటర్ దూరంలో ఆగిందా ట్రక్’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *