‘డిగ్రీ కాలేజ్’ ట్రైలర్.. xxx మూవీని మించి క్లాస్ రూంలోనే సెక్స్వరుణ్, దివ్యా రావు హీరో హీరోయిన్లుగా టీనేజ్ లవ్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో డిగ్రీ కాలేజ్ అనే సినిమాను రూపొందించారు. ఈ కళాఖండానికి నరసింహా నంది దర్శకత్వం వహించగా.. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహా సినిమా అండ్ టీమ్ నిర్మించారు.వరుణ్, దివ్యా రావు హీరో హీరోయిన్లుగా టీనేజ్ లవ్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో డిగ్రీ కాలేజ్ అనే సినిమాను రూపొందించారు. ఈ కళాఖండానికి నరసింహా నంది దర్శకత్వం వహించగా.. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహా సినిమా అండ్ టీమ్ నిర్మించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *