‘డియర్ కామ్రేడ్’.. ప్యాకప్!సుమారు ఏడాది క్రితం ప్రారంభమైన ‘డియర్ కామ్రేడ్’చిత్రం ఎట్టకేలకు షూటింగ్‌ను పూర్తిచేసుకుంది. ఈ మేరకు దర్శకుడు భరత్ కమ్మ ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు.సుమారు ఏడాది క్రితం ప్రారంభమైన ‘డియర్ కామ్రేడ్’చిత్రం ఎట్టకేలకు షూటింగ్‌ను పూర్తిచేసుకుంది. ఈ మేరకు దర్శకుడు భరత్ కమ్మ ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *