డేటింగ్ యాప్ నుంచి అధునాతన కార్ల వరకు అన్నీ కెనడాలోనే ఎందుకు పరీక్షిస్తారు?టెక్నాలజీ సంస్థలతో పాటు, ఆటోమొబైల్, ఏరోస్పేస్ లాంటి భారీ సంస్థలు కూడా తమ నూతన ఉత్పత్తులకు కెనడాలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంటాయి. ఎందుకు?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *