డోనల్డ్ ట్రంప్: 'వలసలను నియంత్రించకపోతే మెక్సికో సరిహద్దులు మూసేస్తాం'అమెరికాకు మెక్సికో చాలా మంచి పొరుగు దేశమని, తాము అమెరికా బెదిరింపులకు తలొగ్గి వ్యవహరించబోమని మెక్సికో విదేశాంగ మంత్రి చెప్పారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *